Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het derde kwartaal van 2017.
De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar maand van overlijden. Het ongeval hoeft niet in Nederland plaats hebben gevonden en de ongevalsmaand hoeft niet gelijk te zijn aan de overlijdensmaand. De cijfers over 2013, 2014 en 2015 zijn definitief, de cijfers over 2016 en 2017 zijn nog voorlopig.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 180078. Opdrachtgever: SWOV.