Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2015/'16

23-1-2018 02:00
Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2015/’16 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest.
Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door.