Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2016/’17

Aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2016/’17.

In opdracht van VNG, in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, zijn tabellen samengesteld over leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2016/’17.