Wanbetalers zorgverzekering 2016, naar gemeente

Gegevens over wanbetalers zorgverzekering op 31 december 2016 naar gemeente, voor een aantal achtergrondkenmerken.
De maatwerktabel bevat gegevens per gemeente over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, zorgtoeslag, huishoudenspositie en uitkering. Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden. Het betreft de situatie op 31 december 2016 (peildatum).