Energie en broeikasgassen; 2000-2016

18-12-2017 10:35
Deze twee tabellensets bevatten gegevens over energieaanbod en –verbruik en broeikasgasemissies per sector.
Beide tabellensets bevatten een tabblad met een toelichting op gebruikte indelingen en databronnen. De tabellensets zijn samengesteld in opdracht van Energiebeheer Nederland , voor een visualisatie van de Nederlandse energiehuishouding en de broeikasgasemissies.

Downloads