Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd

Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd, peildatum 1 januari 2016
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals bijv. portieken, winkelcentra en stations, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats

De gegevens zijn onderverdeeld naar drie leeftijdscategorieën. Het samenstellen van deze tabel is uitgevoerd in opdracht van Labyrynth Onderzoek & Advies.

Downloads