Personen met een nieuw autorijbewijs, 2015

Aantal personen dat in 2015 het autorijbewijs gehaald heeft.
Uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsklassen.

Downloads