Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.
Maatwerktabellenset waarin het jeugdzorggebruik voor de grootste vier Nederlandse gemeenten (G4) in kaart is gebracht voor de jaren 2015 en 2016 uitgesplitst naar soort jeugdzorg, migratieachtergrond en bijstandssituatie. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.