Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2017

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2013 en 2014.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).