Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming (reguliere ondertoezichtstelling en reguliere voogdij) en met jeugdhulp met verblijf.
In opdracht van het Verwey-Jonker Instituut zijn drie cijfers samengesteld over de samenloop van reguliere ondertoezichtstelling en jeugdhulp met verblijf en een cijfer over het aantal jongeren met reguliere voogdij zonder dat daar een reguliere ondertoezichtstelling aan vooraf ging.