Gemeentelijke uitkomsten 2016 sociaal domein.

De gerealiseerde gemeentelijke lasten en baten 2016 sociaal domein per Iv3-functie
In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het CBS maatwerkonderzoek uitgevoerd over de gerealiseerde gemeentelijke lasten en baten 2016 in het sociaal domein.