Detailhandel; Aandeel onder buitenlandse zeggenschap

Maatwerktabel omzet en arbeidsvolume onder buitenlandse zeggenschap in de detailhandel, 2010-2015
In het kader van de door het CBS georganiseerde expertmeeting detailhandel heeft het CBS op basis van beschikbare bronnen berekend welk aandeel van de omzet en het arbeidsvolume binnen de Nederlandse detailhandel wordt gegenereerd door bedrijven die onder buitenlandse zeggenschap vallen.