Loonsom naar sector op Caribisch Nederland

Totale loonsom van werknemers in loondienst naar sector op Caribisch Nederland, 2015 en 2016
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in oktober 2017 gevraagd om een verdeling van loonsom van werknemers naar sector op Caribisch Nederland.

Downloads