Slachtoffers kindermishandeling, 2014

© Hollandse Hoogte
Het betreft een verkennende studie op basis van registratiedata van de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling over slachtoffers van kindermishandeling naar gezinskenmerken en gemeente, 2014.
Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Ook is het aantal geregistreerde slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders.
Opdrachtgever: Ministerie van Veiligheid en Justitie