Herkomst, onderwijsniveau/-richting beroepsbevolking

Tabellen met informatie over het onderwijsniveau, -richting en herkomst van de beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).
Tabellen met informatie over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.