Internationale handel in goederen per Corop-gebied

In deze maatwerktabellen heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorlopige cijfers samengesteld over de internationale handel in goederen op het niveau van de Nederlandse provincies en Corop-gebieden.
In deze maatwerktabellen staat enerzijds informatie over het aandeel internationale handelaren in de Nederlandse regio’s en anderzijds de bijbehorende waarde van de goederenhandel (in euro's) per regio naar handelsland en goederensoort. De cijfers hebben betrekking op verslagjaar 2016 en hebben een voorlopig karakter. De maatwerktabellen zijn geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Downloads