Werkzame beroepsbevolking en combibaan, 2005-2016

Cijfers over de ontwikkeling van de werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) met betrekking tot het hebben van een tweede baan in de periode 2005-2016.
De SER is bezig met een verkenning van het fenomeen combibanen en heeft het CBS daarom om gegevens gevraagd. Op StatLine zijn momenteel gegevens beschikbaar over werknemers die een tweede baan hebben. Het totaal aan werkenden (dus ook zelfstandigen) met een tweede baan is niet op StatLine beschikbaar. Daarom is hiervoor maatwerk gemaakt.