Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2016 (1)

Wanbetalers Zorgverzekering 2016 naar achtergrondkenmerken, deel 1
De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen.
Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden
Het betreft de situatie op 31 december 2016 (peildatum) en op 31 december 2015 voor de variabele inkomen.