Personen met een bijstandsuitkering apr. '16 - mrt. '17

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.
De tabel is samengesteld als aanvullende informatie bij het nieuwsbericht ‘Meer mensen in de bijstand’