Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2017

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrecties per 1 januari 2017.
Vermeld wordt het aantal inwoners en het oppervlakte land betrokken bij nieuwvorming van een gemeente. Nieuwvorming vindt plaats door samenvoeging van gemeenten dan wel bij naamsverandering van een gemeente. Daarnaast wordt het aantal inwoners en het oppervlakte land vermeld wat bij een grenscorrectie tussen twee bestaande gemeenten, waarbij slechts delen van gemeenten worden uitgewisseld, is betrokken.