Energieverbruik woningen naar bewonersklasse 2016

Gas en elektriciteitsverbruik woningen 2016 uitgesplitst naar bouwjaarklasse, oppervlakteklasse, woningtype en aantal bewoners.

Deze tabellen zijn gebaseerd op data uit de Klantenbestanden. Jaarlijks publiceert het CBS gemiddelde energieverbruiken voor woningen op laag regionaal niveau. Op verzoek van MilieuCentraal zijn gemiddelden en percentielen berekend voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakteklasse, bouwjaarklasse en aantal bewoners.

De populatie bestaat uit objecten die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen op 1 januari 2016 geregistreerd staan met een woonfunctie en een oppervlak van 2 tot en met 10.000 m2 hebben en een bouwjaar tussen 1200 en heden.

De tabellen tonen het gemiddelde gas en elektriciteit geleverd aan woningen vanuit het openbare net in 2016. Deze data tonen dus het werkelijk gebruik en zijn niet klimaat gecorrigeerd.

Het gasverbruik is bepaald voor woningen zonder stadsverwarming.

Data zijn afgerond op 10-tallen.

Meer informatie is te vinden op https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/leveringen-van-elektriciteit-en-aardgas-via-het-openbare-net