(Personen met) re-integratievoorzieningen, 2017 q2

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Opdrachtgever: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).