BUS-E vervolg monitor alleenstaande ouders

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mate waarin alleenstaande ouders met algemene bijstand en een toeslagpartner, waarvan op 1 januari 2016 het overgangsrecht in het kader van de Wet hervorming kindregelingen verliep, in 2016 een beroep deden op de (bijzondere) bijstand.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads