Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2013 en 2015

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.
De maatwerktabellen bevatten cijfers over het gemiddelde uurloon van banen van werknemers, het aandeel banen met een loon minder dan 130% van het Wettelijk Minimum Loon (WML), de maand met het hoogste arbeidsvolume en het aandeel banen van werknemers naar een nationaliteit van niet-westers land, inclusief Midden- en Oost-Europese landen. De tabellen zijn onderverdeeld naar bedrijfstak waartoe deze banen behoren, voor de jaren 2013 en 2015. Bij de tabellen over het uurloon en het aandeel WML is dit ook naar grootteklasse.
Opdrachtgever: Inspectie SZW.