Werkzame personen naar bedrijfstak en beroep

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar naar bedrijfstak en beroep 2011 t/m 2016
Deze tabel bevat cijfers over personen van 15 tot 75 jaar die behoren tot de werkzame beroepsbevolking.
Vermeld is het aantal werkzame personen in de bedrijfstak 'Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen', verbijzonderd naar beroep.
Daarnaast is ook het aantal werkzame personen in deze beroepen voor Nederland weergegeven.
De cijfers gaan over van de jaren 2011 t/m 2016, de cijfers over bedrijfstak van 2016 zijn voorlopig.
De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van iG (intelligence-Group).

Downloads