Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2016

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2016 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten cijfers over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van voorzieningen. Een beperkte selectie van variabelen uit deze tabel is ook in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2016 te vinden. Ten behoeve van maatwerk is deze publicatie als los jaarbestand (in Excel) beschikbaar.