Huwelijken 2005 na 10 jaar naar geslacht partners

Deze tabel omvat het aandeel van in 2005 gesloten huwelijken dat in navolgende jaren nog intact is, naar geslacht van de partners.
De cijfers zijn exclusief (ontbonden) partnerschapregistraties.