Bouwplan honderdbunderboeren, 2016

Maatwerktabel met bouwplan van het totaal van alle honderd bunderboeren in Nederland
In deze maatwerktabel is per gewas te lezen hoeveel honderdbunderboeren in Nederland zich bezighouden met de teelt daarvan en hoe groot het areaal per gewas is van alle honderdbunderboeren bij elkaar.

Onder 100-bunderbedrijven worden bedrijven verstaan met 100 hectare of meer cultuurgrond.

Downloads