Aandeel handelaren en goederenhandel per provincie

In deze maatwerktabellen heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over het aandeel handelaren en de internationale goederenhandel op provincie niveau. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2017.
In deze maatwerktabellen is het aandeel handelaren weergegeven ten opzichte van de totale bedrijvenpopulatie in een provincie. Tevens is de waarde van de invoer, uitvoer en wederuitvoer (in euro’s) gegeven. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2017. Een vestiging is gekenmerkt als handelaar indien het op jaarbasis minimaal 5000 euro importeert of 5000 euro exporteert.

Downloads