Veranderingen pootaardappelen, 2011- 2016

Maatwerktabel met de veranderingen in het oppervlakte (areaal) pootaardappelen en het aantal bedrijven met pootaardappelen in Nederland tussen 2011 en 2016, aangegeven per gemeente.
In deze maatwerktabel is per jaar het aantal bedrijven met pootaardappelen, het aantal hectares en het gemiddeld aantal hectares pootaardappelen aangegeven. Verder is het absolute verschil en de procentuele verandering tussen 2011 en 2016 in de tabel te lezen.
Het aantal bedrijven is onderverdeeld naar het aantal bedrijven per gemeenten.

Gemeentes met minder dan tien bedrijven zijn bij elkaar opgeteld.