Gemeenten met honderdbunderboeren, 2016

Maatwerktabel met het aantal gemeentes in 2016 met het grootste aantal boeren met meer dan 100 hectare in beheer.
In deze maatwerktabel is het aantal honderdbunderboeren per gemeente terug te vinden. Onder 100-bunderbedrijven worden bedrijven verstaan met 100 hectare of meer cultuurgrond.

Gemeentes met minder dan tien bedrijven zijn in deze tabel niet meegenomen.

Downloads