Woonsituatie 75-plussers, 2016

Deze tabel beschrijft de woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2016. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 75 jaar ouder dat zelfstandig woont en het aantal dat in een instelling verblijft.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert het CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal personen van 75 jaar of ouder in 2016 die zelfstandig wonen en het aantal dat in een instelling verblijft. De cijfers zijn definitief.

Downloads