Vooronderzoek AOW kostendelersnorm

Een vooronderzoek waarin wordt onderzocht of het mogelijk is de gevolgen van de invoering van de AOW kostendelersnorm kwantitatief te onderbouwen.
Een groep die waarschijnlijk het meest geraakt zal worden door de invoering van de kostendelersnorm is de groep huishoudens waarin één AOW-gerechtigde samenwoont met één kind en waarbij sprake is van een zorgsituatie. Hierover zijn tot nu toe nog geen cijfers beschikbaar. In dit vooronderzoek wordt onderzocht of het mogelijk is deze cijfers samen te stellen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Een groep die waarschijnlijk het meest geraakt zal worden door de invoering van de kostendelersnorm is de groep huishoudens waarin één AOW-gerechtigde samenwoont met één kind en waarbij sprake is van een zorgsituatie. Hierover zijn tot nu toe nog geen cijfers beschikbaar. In dit vooronderzoek wordt onderzocht of het mogelijk is deze cijfers samen te stellen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.