Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie

In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft CBS een rapportage samengesteld voor de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).
In dit rapport zijn cijfers over de leden van NRK met betrekking tot de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q1 2017) en het omzetniveau (2011 t/m 2016) opgenomen.