Bijstand en bijstandsduur in gemeente Utrecht, 2015-2016

Cijfers over de bijstandspopulatie, 2015 en 2016, in de gemeente Utrecht. Van deze populatie wordt naar achtergrondkenmerken gekeken en naar de duur van de bijstandsuitkering.
Stadsbelang Utrecht wil graag weten hoe lang deze mensen al een bijstandsuitkering hebben, wat hun leeftijd is, migratieachtergrond en of ze ooit met het migratiemotief 'asiel' Nederland zijn binnengekomen. Als referentie wil het ook graag informatie over de leeftijd, migratieachtergrond en -motief van álle inwoners in de gemeente. Opdrachtgever: Stadsbelang Utrecht