Herziening methode arbeidsinkomensquote

In een gezamenlijk onderzoek door CBS, CPB en DNB is een nieuwe methode voor de berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote tot stand is gekomen.
Het onderzoek naar een alternatieve berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote vond plaats naar aanleiding van een publicatie van DNB in 2016 waarin de tekortkomingen van de oude methode werden besproken. Met ingang van juni 2017 zijn CBS, CPB en DNB overgegaan op de nieuwe berekeningswijze van de arbeidsinkomensquote.

De nieuwe methode houdt beter rekening met de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen. Om tot een geschikte methode voor de berekeningswijze te komen zijn vijf varianten voor de berekening van de arbeidsinkomensquote onderzocht. Hieruit volgde dat een methode op basis van het gemengd inkomen tot beter interpreteerbare resultaten leidt. Om de data voor gebruikers reproduceerbaar te maken zijn de extra benodigde datasets door het CBS als maatwerktabel op de website geplaatst.