Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en deelname

Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en wijze van deelname 1996-2016
De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond. Het gaat dus om zowel inwoners als niet-inwoners. De gegevens zijn opgesplitst naar wijze van deelname, leeftijd en geslacht. In de tabel is het jaar gelijk aan het jaar waarin het ongeval plaatsvond. Het jaar van ongeval hoeft niet gelijk te zijn aan het jaar van overlijden.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 170396. Opdrachtgever: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.