Tijdreeksen nationale rekeningen 1969-1995

In 2014 heeft het CBS een revisie van de nationale rekeningen doorgevoerd. Thans zijn tijdreeksen conform deze revisie beschikbaar vanaf het verslagjaar 1969.
Deze revisie werd ingegeven door de eis om aan te sluiten bij nieuwe Europese richtlijnen, het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 2010. Ook is de revisie aangegrepen om nieuwe brongegevens in te zetten als basis voor de ramingen. De gegevens die vanaf juni 2014 zijn gepubliceerd, sluiten aan op het nieuwe ESR. De tijdreeksen van de nationale rekeningen na de revisie in 2014 startten aanvankelijk in het verslagjaar 1995.

Omdat er bij de Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) behoefte bleek te bestaan aan langere tijdreeksen is de reeks onlangs teruggelegd tot 1969. DNB en CPB hebben dit project voor het grootste deel gefinancierd.

In deze maatwerktabellen worden de resultaten gepresenteerd. Hierbij is de opzet van de tabellen in de publicatie Nationale rekeningen 2015 aangehouden. Een nadere toelichting op de tabellen is te vinden in deze publicatie op de CBS website. De tijdreeksen omvatten niet alle tabellen uit de publicatie Nationale rekeningen 2015. In een aantal tabellen zijn voor de jaren voor 1995 niet alle details beschikbaar.