Aantal banen beëindigd door faillissement

Maatwerkcijfers berekend op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het betreft het aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.