Personenauto’s provincie en brandstofsoort, 2015-2017

Het aantal personenauto’s uitgesplitst naar brandstofsoort en provincie
Deze tabel bevat gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW.
Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.
Zowel voertuigen geregistreerd op naam van natuurlijke personen (particulieren) als op naam van rechtspersonen (bedrijven) zijn meegenomen.

Op verzoek betreft de maatwerktabel tellingen naar de brandstofsoort van het voertuig en de locatie/vestiging van de houder van het voertuig (provincie).
De tabel bevat cijfers van 1 januari 2015, 2016 en 2017.