Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers 2015

Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2015.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.