SRG-uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2016

Maatwerktabellen over startende banen in de eerste helft van 2016 door personen met een algemene-bijstandsuitkering of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratievoorziening.
Maatwerktabellen over startende banen in de eerste helft van 2016 door personen met een algemene-bijstandsuitkering of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratievoorziening. De cijfers worden onderverdeeld naar type re-integratievoorziening, duur van de voorziening of bijstandsuitkering.
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.