Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Erratum:

Per 1 mei 2017 is door het CBS een rapport gepubliceerd over een onderzoek naar prijsindices voor de uitgaven van het Ministerie van Defensie.
Dit rapport is als elektronische rapportage beschikbaar gesteld via de CBS-website.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf twee onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In figuur 5.6.5, met daarin de prijsontwikkeling van de Amerikaanse dollar, het Britse Pond en de Zweedse Kroon, waren de labels op de x-as (periode aanduiding) niet goed uitgelijnd met de grafieken.
Hierdoor leek het alsof de figuur de valutakoersen tot en met januari 2015 beschrijft, terwijl dat feitelijk tot en met december 2015 is.

In tabel B3.1 (Bijlage III) werden de waarden van de prijsindices over ‘Huisvesting en infrastructuur’ (niveau 2) ten onrechte ook in het blok ‘Overige exploitatie’ en ‘Totaal Exploitatie (PDE)’ (ook niveau 2) getoond.
Deze cijfers stonden dus dubbel in de tabel en de eigenlijke cijfers die horen bij het blok ‘Overige exploitatie’ en ‘Totaal Exploitatie (PDE)’ waren hierdoor niet zichtbaar.

Beide onvolkomenheden zijn nu gecorrigeerd.

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.
In opdracht van het Ministerie van Defensie zijn defensie-specifieke prijsindices ontwikkeld voor investeringen en exploitatie. Dit heeft geresulteerd in de Prijsindex Defensie Investeringen (PDI) en Prijsindex Defensie Exploitatie (PDE). Deze publicatie bestaat uit een rapport waarin de methode voor het samenstellen van deze indices en de bijbehorende uitkomsten worden beschreven. Opdrachtgever: Ministerie van Defensie