Gazellen en Nieuwe Kampioenen in het Bedrijvenbeleid, 2015

Tabellen met achtergrondkenmerken en informatie over het gebruik van instrumenten in het bedrijvenbeleid van Gazellen en Nieuwe Kampioenen, zoals in kaart gebracht door het Financieele Dagblad. Samengesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het Nederlandse bedrijfsleven concurreert op basis van innovatie. Drijvende krachten achter vernieuwing zijn dynamische bedrijven die de gevestigde orde uitdagen. Dit soort bedrijven wordt jaarlijks door Het Financieele Dagblad in kaart gebracht onder de noemer 'Gazellen' (snelgroeiende bedrijven) en 'Nieuwe Kampioenen' (innovatieve bedrijven met sterke potentie voor de toekomst). Bij het onderhavige onderzoek door CBS en RVO.nl wordt gekeken hoe deze bedrijven gebruik maken van beleidsinstrumenten binnen het bedrijvenbeleid die door RVO.nl worden verstrekt. De tabellen in dit bestand geven inzicht in de achtergrondkenmerken van deze en overige bedrijven in Nederland.

Deze tabellen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Met behulp van de middelen die het Innovatielab van het CBS te bieden heeft, hebben de partijen gezamenlijk data geanalyseerd en bewerkt. Hiermee wordt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van gekoppelde gegevenssets nog beter geborgd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de wettelijke plicht om zorgvuldig om te gaan met bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit project kan daarmee gezien worden als een pilot om met een concreet vraagstuk in de hand nog intensiever dan voorheen samen te werken om gegevens over instrumentgebruik van RVO.nl en gegevens over achtergrondkenmerken van het CBS te koppelen.

Relevante links