Duur scheefwonen onder huurtoeslagontvangers 2006-2015*

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag. Daarnaast worden voor 2015 cijfers over risicogroepen van duur scheefwonen gepresenteerd.
Van duur scheefwonen is sprake als huurders op grond van hun inkomen en vermogen recht op huurtoeslag hebben en de huur van hun woning hoger is dan de zogenaamde aftoppingsgrens. Voor één- en tweepersoonshuishoudens lag deze grens in 2015 op 576,87 euro per maand, voor drie- of meerpersoonshuishoudens op 618,24 euro.