Vo leerlingen leerjaar 3 en 4 naar woonregio, 2016/'17

Tabel over leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs naar woonregio, herkomst, geslacht en onderwijssoort, schooljaar 2016/'17
Aan de Rutgers stichting zijn gegevens geleverd over leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs in schooljaar 2016/’17. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar woonregio, herkomst, geslacht en onderwijssoort.