Samenloop AWBZ en uitkeringen binnen huishoudens, 2014

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen (WWB, AIO, IOAW, IOAZ, ANW en AOW) binnen huishoudens in 2014. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.