Bruto huishoudensinkomen naar gebied, 2014

Het gemiddelde bruto huishoudensinkomen op regionaal niveau. Opdrachtgever: EDM.
EDM heeft een regionale indeling gemaakt van gebieden bestaande uit minimaal 100 huishoudens. Van deze gebieden is het gemiddelde bruto huishoudensinkomen uitgerekend.