Aantal personen geboren op 27 april

Aantal personen in Nederland die op 27 april geboren zijn.
Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers, deze zijn op verzoek van NOS en SBS6 bepaald.

Downloads