Eigen betalingen zorg

Eigen betalingen aan aanbieders van zorg, 2000-2015

Deze tabellen splitsen de eigen betalingen aan zorg in:

  • de betalingen voor het verplichte eigen risico in de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • de overige eigen betalingen; dit zijn voornamelijk betalingen die direct aan de zorgaanbieder worden gedaan